Địa chỉ chữa bệnh sốt rét

916

Địa chỉ chữa bệnh sốt rét{tab=Hà Nội}

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: Số 78 Đường Giải Phòng – Hà Nội
Tel: 84 –(0) 4.35.764.305

{tab=Sài Gòn}

Bệnh Viện Bệnh Nhiệt đới

Địa chỉ:  190 Bến Hàm Tử, P.1, Quận 5 , TP. HCM.

Điện thoại: 08-9238704

{/tabs}