Bệnh là gì

3283

Bệnh là những bất thường xảy ra ở cơ thể sống làm ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển bình thường của sinh vật.
Với định nghĩa Bệnh như trên thì tất cả những gì bất thường trong cơ thể đều gọi là bệnh và tất cả những gì gây nên sự bất thường đối với cơ thể sống đều là nguyên nhân gây bệnh.
Có 6 nhóm nguyên nhân gây nên bất thường ở cơ thể người là:
1. Bẩm sinh. Nguyên nhân bẩm sinh chủ yếu do cơ thể bố hoặc mẹ bị bệnh trước hoặc trong khi mang thai, nguyên nhân bẩm sinh rất hiếm gặp.
2. Hóa chất. Nguyên nhân này xảy ra bởi một hoặc cả hai trường hợp: Thiếu chất dinh dưỡng hoặc nhiễm nhiều chất độc.
3. Nhiễm các vi sinh vật có hại.
4. Sự tác động bất lợi của các yêu tố vật lý . Nguyên nhân này cũng thường xảy ra.
5. Do áp lực của tâm trạng xã hội.
6. Do tác động của các hiện tượng siêu nhiên.
Muốn ngăn ngừa được bệnh thì phải loại trừ được 6 nhóm nguyên nhân trên.

Chia sẻ